0(0 Ratings)

9 NGUYÊN TẮC ĐẠT MỌI MỤC TIÊU

Giới thiệu khóa học

Một kỹ thuật huán luyện THIẾT LẬP MỤC TIÊU TRUNG HẠN hiệu quả của NLP, giúp khách hàng xác định rõ mục tiêu, lộ trình, accs bước hành động và các nguồn lực cần có, đúng đủ để hành động và đạt mục tieu 100%.
Hiển thị thêm

Tôi sẽ học được gì?

  • 5 LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC:
  • Là công cụ hiệu qua giúp khách hàng thiết lập chiến lược, kế hoach hành động khả thi.
  • Khơi gợi đầy đủ sức mạnh, các nguồn lực sẵn có ở tầng TIỀM THỨC giúp khách hàng tự tin hành động.
  • Làm rõ tương lại và hậu quả giúp khách hàng ra quyết định mạnh mẽ hành động đạt kết quả.
  • Giúp bann xác lập mục tiêu trung hạn 2-3 năm hoặc 5 năm rõ ràng, hiệu quả.
  • Khóa học này phù hợp với mọi điều kiện học tập, các phong cách học và đặc biệt là "chi phí rất thấp" so với những giá trị, hiệu quả bạn nhận được.

Chương trình giảng dạy

Chương 1. TẠI SAO THIẾT KẾ MỤC TIÊU TRUNG HẠN QUAN TRỌNG?

  • Tại sao thiết lập mục tiêu trung hạn quan trọng?
    02:10

Chương 2: THIẾT KẾ MỤC TIÊU TRUNG HẠN

Đánh giá và đánh giá của sinh viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
397.000  990.000 
Enrollment validity: Lifetime

Khóa học bởi

Tài liệu bao gồm:

  • Bao gồm 5 video

Thẻ: